Vaccins tegen het SARS-CoV-2 virus – Deel 1

Bijgewerkt: jan 20

Wat ik voorafgaande aan mijn betoog heel duidelijk wil maken is dat ik absoluut geen anti-vaxxer ben. Ik denk dat vaccins in het verleden bijzonder succesvol zijn geweest in het verminderen en soms zelfs doen verdwijnen van bepaalde ziektes waaraan mensen overleden of waardoor ze ernstig gehandicapt werden.

De voorbeelden van polio en pokken (smallpox) spreken het meest tot de verbeelding, maar ook het congenitaal rubellasyndroom (rode hond) ten gevolge van een infectie met het rubellavirus bij het ongeboren kind van een moeder die niet eerder een infectie met dit virus doormaakte, is iets dat in Nederland vrijwel niet meer wordt gezien. Zelf zag ik in Duitsland twee adolescenten binnen enkele weken overlijden aan de gevolgen van een Subacute Scleroserende Panencefalitis (SSPE), een late complicatie van het mazelenvirus waarbij jonge mensen binnen enkele weken aftakelen tot een meelijwekkend restje mens, tot niets meer in staat, om daarna te overlijden. Het is iets dat ik nooit meer hoop mee te maken.

Waar ik me grote zorgen over maak is de vanzelfsprekendheid die ik bij veel mensen aantref als het gaat om het direct of indirect verplicht stellen van een vaccin dat voor een groot deel van de bevolking niet of nauwelijks meerwaarde heeft, en zijn waarde qua effectiviteit en werkzaamheid nog niet bewezen heeft. Daarover gaat dit artikel.

“Vaccins tegen het SARS-CoV-2 virus – Deel 1” verder lezen