De Media-Viroloog

Zoals in elke ontwikkeling naar een totalitair maatschappij valt bij velen het masker van de voorgewende beschaafdheid en medemenselijkheid af en laat men zijn ware gitzwarte aard zien. Maar er zijn ook mensen, normaal gesproken bescheiden, onopvallend heel goed werk doen en zelden hun mening laten horen, en dan ook alleen nog maar als men er expliciet naar vraagt. En zoals altijd zijn het juist die mensen die op de cruciale momenten in de geschiedenis laten zien wel uit het juiste harde eikenhout gesneden te zijn.  

Geert Douma is zo’n man. Iemand die altijd het goede in mensen probeert te zien, een beschaafd en uitermate sympathiek mens, waarvan ik het me niet voor kon en kan stellen dat iemand ruzie met hem zou krijgen. Bovendien iemand die mij de beginselen van de klinische neurofysiologie bijbracht, als een van de weinige opleiders die deze titel ook waardig is. 

De waarde van een vriendschap blijkt bij bij snijdende kou, hagel en stormwind. Niet bij mooi weer. Dat is een les die ik wederom heb geleerd. 

Het woord is aan Geert. 
“De Media-Viroloog” verder lezen

De Mussen van Mao

“Education makes the wise slightly wiser, but it makes the fool vastly more dangerous.”

“An erudite is someone who displays less than he knows: a journalist or a consultant, the opposite.”

Nassim Nicholas Taleb, ‘The Bed of Procrustes’. 

 

In dit stuk wordt beschreven hoe het huidige beleid  wat betreft de massale vaccinatiecampagne tegen het SARS-CoV-2 virus, die nu nog als uitermate succesvol wordt gezien, alsnog uit kan draaien op een catastrofe. Zelfs als die kans klein is, zijn de gevolgen niet te overzien.

Op dit moment lijken de vaccins goed te beschermen tegen ernstige ziekte en overlijden, verreweg het belangrijkste doel van vaccinatie. Maar het is nog onbekend hoe lang deze bescherming aanhoudt, en of dit ook geldt voor mensen met een verzwakt immuunsysteem, de belangrijkste doelgroep voor vaccinatie. Die bescherming, hoe belangrijk ook, is vooralsnog de enige van vele beloften die de vaccins hebben waargemaakt. En nog steeds is niet duidelijk of massale vaccinatie als middel op de langere termijn erger is dan de kwaal. “De Mussen van Mao” verder lezen

Van Geloven naar Weten en weer Terug

Coco-Riga, een van mijn eerste twittermaatjes…

Scherp met een (behoorlijk) vleugje cynisme, in staat om meningen te fileren op de essentie, waarschijnlijk de reden dat we elkaar weten te waarderen. 

We hebben een behoorlijke stevige discussie gehad over de al of niet reële gunstige effect van vaccinatie (in ieder geval op dit moment, de toekomst moet afgewacht worden) op ernstige ziekte en overlijden. Mijns inziens is dat gunstige effect er wel, Coco vindt dat hiervoor geen hard bewijs is geleverd. We werden op dit ene specifieke punt niet eens. Het was voor mij aanvankelijk reden om de blog niet te plaatsen, hoewel ik daar geen goed gevoel bij had. 

Er zijn tweeërlei redenen om dat toch te doen. Ten eerste omdat ik de blog zo goed vind dat deze een plaatsje op mijn site verdient. Maar veel belangrijker dan dat, en het is terecht dat Coco mij hier op wees is dit; men dient ieders mening te respecteren, ook de mening van mensen met wie je het niet eens bent. Zou ik dat niet doen, ben ik niet wezenlijk anders als de vaccinatiefanatici, die geen enkele andere mening accepteren dan hun eigen grote gelijk. 

En tot die categorie wil ik absoluut niet behoren. 

“We are all atheists about most of the gods that humanity has ever believed in. Some of us just go one god further.”

Richard Dawkins, The God Illusion

“Van Geloven naar Weten en weer Terug” verder lezen

Jan Bonte, Els van Veen en Maarten Vasbinder starten samen medische ethische website

Jan Bonte, uw beroemde en beruchte neuroloog, Els van Veen, huisarts en Maarten Vasbinder, gepensioneerd medicus, zijn tezamen een nieuwe website gestart uit onvrede over de huidige informatievoorziening inzake het coronavirus.

De onvrede richt zich niet alleen op hoe de media alarmistische doemberichten de ether in stuurt over het coronavirus maar ook en met name hoe het ‘huisblad’ voor de, hun, medische sector medischcontact.nl de ‘coronacrisis’ zeer eenzijdig vanuit een pro-‘killervirus’, pro-vaccinatie, pro-coronamaatregelen en pro-‘medische apartheid’ belicht.

Medischcontact.nl  laat hoofdzakelijk mensen aan het woord die zich volledig of nagenoeg geheel conformeren aan en aansluiten bij de standpunten van ons (demissionaire) kabinet, haar adviesorgaan het OMT en het RIVM. Harde noten inzake de voors en tegens worden niet tot nauwelijks gekraakt in het medische huisorgaan. Bovendien worden kritische reacties op de houding van de auteurs, de redacteur(en) en de standpunten met grote regelmaat gecensureerd.

Om hier een einde te maken en een andere licht te werpen op de, in de ogen van de initiatiefnemers, onethische eenzijdigheid hebben de genoemde medici een eigen website in het leven geroepen met een naam die benadrukt dat zij meer ethiek en veelzijdigheid wensen en nastreven.

Met enige trots presenteren zij daarom de nieuwe website met de naam:

medischethischcontact.nl

The new Subhuman (English translation)

(Der neue Untermensch).

Es kommt vor, daß ich meine, daß etwas klirrt,

daß sich irgendetwas in mir verirrt,

ein Geräusch, nicht mal laut

manchmal klirrt es vertraut

selten so, daß man es direkt durchschaut.

 

Man wird wach, reibt die Augen und sieht

in einem Bild zwischen Brueghel und Bosch

keinen Menschen, der um Sirenen was gibt

weil Entwarnung nur halb soviel kostet

es riecht nach Kristallnacht

“The new Subhuman (English translation)” verder lezen