De Media-Viroloog

Zoals in elke ontwikkeling naar een totalitair maatschappij valt bij velen het masker van de voorgewende beschaafdheid en medemenselijkheid af en laat men zijn ware gitzwarte aard zien. Maar er zijn ook mensen, normaal gesproken bescheiden, onopvallend heel goed werk doen en zelden hun mening laten horen, en dan ook alleen nog maar als men er expliciet naar vraagt. En zoals altijd zijn het juist die mensen die op de cruciale momenten in de geschiedenis laten zien wel uit het juiste harde eikenhout gesneden te zijn.  

Geert Douma is zo’n man. Iemand die altijd het goede in mensen probeert te zien, een beschaafd en uitermate sympathiek mens, waarvan ik het me niet voor kon en kan stellen dat iemand ruzie met hem zou krijgen. Bovendien iemand die mij de beginselen van de klinische neurofysiologie bijbracht, als een van de weinige opleiders die deze titel ook waardig is. 

De waarde van een vriendschap blijkt bij bij snijdende kou, hagel en stormwind. Niet bij mooi weer. Dat is een les die ik wederom heb geleerd. 

Het woord is aan Geert. 
“De Media-Viroloog” verder lezen

Van Geloven naar Weten en weer Terug

Coco-Riga, een van mijn eerste twittermaatjes…

Scherp met een (behoorlijk) vleugje cynisme, in staat om meningen te fileren op de essentie, waarschijnlijk de reden dat we elkaar weten te waarderen. 

We hebben een behoorlijke stevige discussie gehad over de al of niet reële gunstige effect van vaccinatie (in ieder geval op dit moment, de toekomst moet afgewacht worden) op ernstige ziekte en overlijden. Mijns inziens is dat gunstige effect er wel, Coco vindt dat hiervoor geen hard bewijs is geleverd. We werden op dit ene specifieke punt niet eens. Het was voor mij aanvankelijk reden om de blog niet te plaatsen, hoewel ik daar geen goed gevoel bij had. 

Er zijn tweeërlei redenen om dat toch te doen. Ten eerste omdat ik de blog zo goed vind dat deze een plaatsje op mijn site verdient. Maar veel belangrijker dan dat, en het is terecht dat Coco mij hier op wees is dit; men dient ieders mening te respecteren, ook de mening van mensen met wie je het niet eens bent. Zou ik dat niet doen, ben ik niet wezenlijk anders als de vaccinatiefanatici, die geen enkele andere mening accepteren dan hun eigen grote gelijk. 

En tot die categorie wil ik absoluut niet behoren. 

“We are all atheists about most of the gods that humanity has ever believed in. Some of us just go one god further.”

Richard Dawkins, The God Illusion

“Van Geloven naar Weten en weer Terug” verder lezen

Humor in de geneeskunde

Heel af en toe plaats ik een gastblog: enerzijds omdat ik enorm vereerd ben door het verzoek. Anderzijds omdat de auteur als co-assistent bij mij de beginselen van de neurologie heeft geleerd, en ik een hele bescheiden bijdrage heb geleverd aan haar opleiding. En in dit geval niet in de laatste plaats omdat ik de blog ontzettend goed vind!

Let ook even op de naam van de auteur. Overigens, deze dame heeft in haar jeugd wel meer dan genoeg Brinta gegeten, en als je dit durft te schrijven, en in staat bent om dit te schrijven, beschik je niet alleen over een kristalheldere en schrandere geest, maar ook over een rechte rug, en een ijzersterk karakter.

Van deze mensen kunnen we er nooit genoeg hebben in de geneeskunde.

“Humor in de geneeskunde” verder lezen

De Boze Huisarts Spreekt Opnieuw

Ik heb me in het verleden met enige regelmaat kritisch uitgelaten over de huisartsen en de verwijzingen die zij doen.

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/de-teloorgang-van-de-klassieke-huisartsgeneeskunde.htm

Dat leverde mij niet heel veel vrienden op binnen de huisartsgeneeskunde.

Tot op de dag van vandaag zijn er huisartsen die geen patiënten naar mij willen verwijzen naar de afdeling neurologie als ik er waarneem. Uit boosheid en rancune

Het zij zo.

Maar niet iedere huisarts is hetzelfde en ik heb er een aantal hele goede vrienden en uitstekende collega’s aan overgehouden.

En uitgerekend nu, in deze door de politiek, bestuurders en hooggeleerde wetenschappers en medici gecreëerde chaos en crisis, zijn het een aantal huisartsen die hen tot de orde moeten roepen en hen moeten aanspreken op hun ernstige dwalingen.

Ik ben bijzonder trots op ze. Het blijken de generalisten te zijn die ons de weg moeten wijzen uit deze puinhoop, niet de specialisten.

Ik had het kunnen weten.

“De Boze Huisarts Spreekt Opnieuw” verder lezen

Locked Out

Wat vinden kwetsbare patiënten eigenlijk zelf van de maatregelen die door het kabinet worden genomen om hen te beschermen?

Natuurlijk kan ik de verhalen vertellen van mensen die ik in mijn spreekkamer zie. Ik heb er meer dan genoeg, en een aantal heb ik ook al opgeschreven. Maar vaak gaat het om mensen voor wie het SARS-CoV-2 virus niet meer zou betekenen dan wat keelpijn, een verkoudheid of een flinke griep.

En wat is er nu beter dan die patiënt zelf zijn verhaal laten vertellen. Zoals altijd in de geneeskunde.

In dit geval het verhaal van die patiënten voor wie een infectie met het SARS-CoV-2 virus een vrijwel zekere dood betekent.

En die desondanks toch niet op willen houden met leven.

Ik laat er een aan het woord.

“Locked Out” verder lezen