De Boze Huisarts Spreekt Opnieuw

Ik heb me in het verleden met enige regelmaat kritisch uitgelaten over de huisartsen en de verwijzingen die zij doen.

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/de-teloorgang-van-de-klassieke-huisartsgeneeskunde.htm

Dat leverde mij niet heel veel vrienden op binnen de huisartsgeneeskunde.

Tot op de dag van vandaag zijn er huisartsen die geen patiënten naar mij willen verwijzen naar de afdeling neurologie als ik er waarneem. Uit boosheid en rancune

Het zij zo.

Maar niet iedere huisarts is hetzelfde en ik heb er een aantal hele goede vrienden en uitstekende collega’s aan overgehouden.

En uitgerekend nu, in deze door de politiek, bestuurders en hooggeleerde wetenschappers en medici gecreëerde chaos en crisis, zijn het een aantal huisartsen die hen tot de orde moeten roepen en hen moeten aanspreken op hun ernstige dwalingen.

Ik ben bijzonder trots op ze. Het blijken de generalisten te zijn die ons de weg moeten wijzen uit deze puinhoop, niet de specialisten.

Ik had het kunnen weten.

De huisarts spreekt. Opnieuw.

Complotdenkers en de Pers:

Op 6 november was er een interview te beluisteren bij Café Weltschmerz.

 

 

 

De interviewer is Pieter Stuurman en hij interviewt Sander Companjer.

Sander Companjer is de redacteur van ‘De Andere K(r)ant’, een tijdschrift wat in 2018 werd opgericht en, naar ik begrijp, berichten met een andere kijk dan de gangbare mainstream opinie plaatst.

Sander Companjer weet op boeiende wijze uiteen te zetten hoe de pers de laatste jaren steeds meer op één en dezelfde manier verslag doet van gebeurtenissen. Niet alleen over de coronacrisis.

Maar daar gaat mijn blog wel over. Over de berichtgeving van de landelijke pers over de ‘coronacrisis’

Ik zet ‘coronacrisis’ tussen aanhalingstekens omdat het geen crisis meer is. Maar alleen deze opmerking maakt mij al verdacht voor de pers:

Ik heb de afgelopen maanden ervaren dat je geen kritische vragen meer mag stellen.

Die vragen worden genegeerd of je wordt heel snel in een hokje gezet. Complotdenker. Corona-ontkenner. Asociaal. Je neemt je verantwoordelijkheid niet. Je bent een gevaar voor de volksgezondheid.

Sander Companjer analyseert dat er een grote polarisatie is ontstaan. ‘Er is eigenlijk geen middenveld meer over’. De (onbewuste?) tactiek lijkt te zijn om critici – of dat nu juristen, medici of anderen zijn – weg te zetten als complotdenker. Op die manier hoef je ze niet meer serieus te nemen.

Maar het is schadelijk als je nog maar op één manier mag denken. Het is schadelijk als je critici monddood probeert te maken door ze te negeren of zwart te maken. In een gezonde democratie moet de macht, die de regering heeft, gecontroleerd worden door de (vrije) pers. Wanneer de pers niet meer vrij is, kan de democratie verworden tot een dictatuur.

Ik herken dat voor mezelf. Als medicus heb ik veel vragen gesteld de afgelopen maanden:

  1. Waarom verplaatste de regering in de zomermaanden de focus van ‘IC-bezetting’ (tot juni j.l) naar ‘testen en besmettingen’ (vanaf de zomermaanden)?
  2. Waarom werd er enkele weken geleden toch weer een lockdown ingesteld? Welk ‘gevaar’ vormen bibliotheken en horeca? Welk gevaar vormen kerkbezoek en voetbalstadions en vuurwerk, het sinterklaasfeest en Kerst?
  3. Waarom moeten kinderen en jongvolwassenen mondkapjes op naar school of universiteit? Terwijl zij geen kans lopen erg ziek te worden? Terwijl zij juist zouden kunnen bijdragen aan groepsimmuniteit door besmet te raken?

En mijn allerbelangrijkste vraag:

Waarom gaan wij straks 17 miljoen Nederlanders vaccineren?

Met een vaccin waarover weinig bekend is? Met een vaccin tegen een virus dat niet dodelijker lijkt dan een griepvirus?

Vandaag zag ik de analyse van Sander Compagner bevestigd in Trouw.

In het artikel ‘Een YouTuber krijgt bezoek van de politie vanwege complottheorieën. ‘Dit beleid slaat door’ ‘

https://www.trouw.nl/binnenland/een-youtuber-krijgt-bezoek-van-de-politie-vanwege-complottheorieen-dit-beleid-slaat-door~b4965a4e/

Hier staat het volgende:

‘Politie aan de deur vanwege filmpjes op YouTube? Het overkwam Flavio Pasquino, die coronasceptici interviewt op zijn videokanaal BLCKBX. Een week geleden stond een wijkagent van Edam bij hem op de stoep. Omdat Pasquino niet thuis was, werd er een belafspraak gemaakt. Dat gesprek zette de YouTuber maandag online.

“Ik wil vragen naar de achtergrond van je filmpjes”, zegt de wijkagent tegen Pasquino, “en je beweegredenen om een podium te geven aan de complotdenker”. Even later voegt ze toe dat de politie oplet of mensen “gedachten tonen die anderen schade kunnen berokkenen. Wat wij willen voorkomen is dat er straks – in het ergste geval – een aanslag gepleegd wordt, en dat we achteraf denken: hey, hier is het begonnen.”

Dus als je een complotdenker interviewt ben je anno 2020 verdacht voor de politie. En de politie struint het internet af op zoek naar staatsgevaarlijke individuen.

Een complotdenker ben je nogal snel, heb ik als arts gemerkt.

Op 11 september 2020 plaatste Medisch Contact dit bericht

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/lumc-neemt-afstand-van-uitspraken-aios-radiologie-.htm

Een arts assistent radiologie, Kim van Oudenaarde, had berichten geplaatst op Facebook waar ophef over ontstaan was. Onder dit bericht werden 30 reacties geplaatst.

Huisarts Nico Terpstra uit Hoorn plaatste de volgende reactie:

“Het grote probleem bij de uitingen van collega Van Oudenaarde is NIET dat zij tegen de coronamaatregelen ageerde, maar dat zij de waanzinnige complotdenkers-films “Plandemic” en “Indoctornation” publiekelijke op sociale media als de waarheid introduceerde. Alvorens het – inmiddels trouwens door Bert Slagter compleet afgebrande (https://tinyurl.com/y6kcll5j) – artikel op NRC op het schild te hijsen in haar verdediging, kijk dan eerst naar deze filmpjes en kom dan weer terug met (of liever op?) uw onbegrijpelijke en breedsprakige stellingnames. De kern van het probleem is de gevaarlijke complottheorie die mw Van Oudenaarde aanhangt. “

Intermezzo: zie ook mijn blog over Nico Terpstra in zijn hoedanigheid als Voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij.

http://www.janbhommel.com/post/de-vereniging-tegen-de-kwakzalverij-het-pseudowetenschappelijke-anti-anti-wetenschapskwakje

Het gevaarlijke van de huidige, zeer gespannen situatie in het hele land vind ik de splitsing. Het hele volk wordt verdeeld. Doordat er geen gesprek meer mogelijk is, en de pers speelt daar een belangrijke rol in, ontstaan overal in het land ruzies. Tussen vrienden. Binnen families. Op werkplekken.

Het hele volk lijkt tot op het bot verdeeld.

Er is geen gezamenlijke middenruimte meer waarop wij met elkaar in gesprek zijn.

De pers speelt hierin een dubieuze rol. Ook de kranten zetten andersdenkenden makkelijk weg als complotdenker. Het leidt tot woede en frustratie en nog meer polarisatie.

En is iemand eenmaal gelabeld als complotdenker, dan is deze persoon een gevaar voor de samenleving. En kennelijk mag je er dan ook niet meer mee in contact staan, zoals Youtuber Pasquino onlangs merkte. Je kunt dan zelfs de politie aan je voordeur treffen.

Mij doen deze gebeurtenissen heel gevaarlijk aan.

Wanneer ontsnapt de pers uit deze mediapsychose?

Stop ermee om mensen weg te zetten als complotdenker. Begin er mee om gewoon te luisteren wat mensen zeggen. En breng dat neutraal.

En controleer de regering. Want dat is heel hard nodig.

Ik neem de vrijheid om het slotwoord te schrijven, hoewel dat na deze blog eigenlijk niet nodig is. Ik wil u wijzen op een artikel dat de huidige situatie uitermate goed beschrijft, en absoluut de moeite van het lezen waard is.

https://consentfactory.org/2020/10/13/the-covidian-cult/