De Vereniging tegen de Kwakzalverij – Het Pseudowetenschappelijke Anti-Anti-Wetenschapskwakje

Nico Terpstra, als Voorzitter van het Anti-Anti-Wetenschapsclubje, profileert zich opnieuw als Hoeder van de Beschaving, als Brenger van het Wetenschappelijk Licht in de Diepe en Onheilspellende Duisternis van de Onwetende en Anti-Wetenschappelijke Complotdenkers. Het is het harde licht van een veel te sterke lamp die iedere schaduw, ieder detail en iedere nuance doet verbleken in een overmaat aan hel licht. Dat wederom met een warrig verhaal waar geen kop of staart aan te ontdekken is en waarvan de boodschap mij geheel ontgaat.

Ik weet, Terpstra scheidt graag de intellectuelen van de niet-intellectuelen, de domme mensen van de intelligente, en de paranoïde complotdenkers van de Realistische Werkelijkheidszieners, waaronder hij zichzelf ook schaart.

En dat terwijl Terpstra geen andere kennis heeft dan de vluchtige en bouwvallige kennis die hij ontleent aan forums zoals Twitter, aan de pseudowetenschappelijke journalistieke frutsels van de complexiteitsdeskundige Bert Slagter, aantoonbaar zonder ook maar een greintje epidemiologische of medisch-inhoudelijke kennis, en net als Terpstra Twitterwetenschapper. Ook ontleent hij zijn kennis aan tweederangs wetenschapsjournalistieke vriendinnetjes zoals Alietta Jonkers, de derde Twitterwetenschapper in het illustere gezelschap. Dat is ongeveer het niveau waarop de voorzitter van het Anti-Anti-Wetenschapsclubje zich bevindt.

Dit terwijl het uitgerekend de wetenschapsjournalisten zijn die het afgelopen jaar meermaals op onthutsende wijze hebben laten zien hoe weinig kennis zij hebben van de materie en bij herhaling blijk hebben gegeven van het ontbreken van enig kritisch wetenschappelijk analytisch vermogen, een enkele uitzondering daargelaten. De standaard van de goegemeente van wetenschapsjournalisten was meehuilen met de ”experts” en copy-paste uit de in alle haast en slordigheid geproduceerde richtlijnen en standaarden van VWS en de RIVM.

Pas negen maanden na het begin van de Corona-pandemie werd een artikel in het NRC geplaatst over de vele fout-positieven die er moeten zijn bij het massaal testen op het Coronavirus, zelfs bij een zeer betrouwbare geachte test als de rt-PCR, overigens geheel toevallig tien dagen nadat ik een ingezonden stuk aan de door Terpstra bewierookte kwaliteitskrant het NRC stuurde, met daarin exact dezelfde berekeningen als in mijn ingezonden stuk en zelfs eenzelfde groepsgrootte van 10.000 mensen die gebruikt werd om een twee-bij-twee tabel op te stellen. Els van Veen publiceerde het op Medisch Contact alsnog als ”De Wet van de Grote Getallen”.

Zie ook: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/lumc-neemt-afstand-van-uitspraken-aios-radiologie-.htm?forum=68635&pagenr=5#reacties.

En:

De Wet van de Grote Getallen

Beter goed gejat dan slecht bedacht, zal men bij het NRC gedacht hebben. De reactie van de viroloog Koopmans op Twitter, over hoe zij dit probleem van de fout-positieven dacht op te lossen zal ik u besparen, maar deze was zowel hilarisch als ontstellend tegelijk. Voor veel virologen en infectiedeskundigen is de biostatistiek blijkbaar een even grote blackbox als het beleid van VWS en de schedelinhoud van Mark Rutte.

Zodra Terpstra uitgedaagd wordt om inhoudelijk en op basis van wetenschappelijke studies de discussie aan te gaan, verschuilt hij zich achter het feit dat hij als eenvoudige huisarts niets van het onderwerp weet. Van wetenschap begrijpt hij niets, relevante wetenschappelijke artikelen leest hij niet. Behalve dan als deze in drie zinnen op Twitter worden samengevat. En zoals ik al eerder heb gezegd, dat zijn de spaarzame momenten dat ik hem ook nog geloof.

Wat Terpstra gemakshalve vergeet is dat het mechanisme van de Social Media Bubble beide kanten opwerkt. Zoals de voor hem verachtelijke, domme en onverantwoordelijke influencers, anti-vaxxers en de complotdenkers zich opsluiten in hun eigen Social Media Bubble, zo doen ook wetenschappers en al of niet vermeende ”deskundigen” dat. Terpstra zelf is hiervan een goed voorbeeld, met een heel klein en knus veelkleurig zeepbubbeltje dat hij deelt met Slagter en Jonkers, maar ook virologen, epidemiologen en bestuurders zoals Ernst Kuipers doen dit.

Om nog maar te zwijgen van onze Minister-President die als reactie op juichende voetbalsupporters stelt dat zij ”gewoon effe hun bek moeten houden”. En gemakshalve vergeet dat deze mensen voor het overgrote deel ook gewoon hardwerkende burgers zijn die braaf belasting betalen en graag op zondagmiddag een voetbalwedstrijd bekijken. Mensen die het niet verdienen om als inferieure ”hooligans” afgeschilderd te worden door een wereldvreemde marionet van het Grote Geld. De minachting van Rutte voor het ”gewone volk” spatte er van af. Ik heb het al eerder gezegd, maar ik herhaal het nog maar eens; wie een beleid opstelt waarbij voetbalsupporters op hun stoeltje moeten blijven zitten bij het kijken van een voetbalwedstrijd, niet mogen zingen of juichen, en bij een doelpunt op een toetertje moeten blazen, zo’n persoon komt niet eens van Mars, maar heeft waarschijnlijk zijn vakantiehuisje op Pluto staan. Diezelfde Rutte die ook nog even probeerde zijn cadeautje van twee miljard in een ander envelopje alsnog bij de allerrijksten te bezorgen.

Gisteren nog hoorde ik Ernst Kuipers, van oorsprong MDL-arts, kwaken over de noodzaak van nieuwe maatregelen, de dreiging van een nieuwe lockdown, en de noodzaak van het dragen van een mondkapje. Het zijn niet alleen de complotdenkers, anti-vaxxers, de niet-intellectuelen, Mark Rutte en Hugo de Jonge die de grootst mogelijke onzin uitkramen. De leest is ver te zoeken, en de schoenmaker bakt ook de appeltaart, maar helaas, de appeltaart smaakt naar zweterig schoenleer. Mensen als Van Dissel, Ernst Kuipers en bij tijden zelfs Diederik Gommers kunnen er ook wat van als het gaat om ondoordachte, ongefundeerde en soms zelfs ronduit domme uitspraken. Het is de arrogantie, het gebrek aan bescheidenheid, en het ontbreken van kennis van de grenzen van eigen kennis en kunde dat dit veroorzaakt. Het is een bekend symptoom bij mensen die te lang en te hoog in de wolken verkeren die ze het zicht op de begane grond ontneemt. Ik weet niet hoe hoog het torentje van Rutte is, maar ik wed dat Kuipers op de hoogste verdieping van het megalomaan grote Erasmus verblijft. En ook Van Dissel zal zijn kamer niet op de begane grond van het glazen moloch van het RIVM hebben.

En dus mag de maatschappij als geheel wel ontwricht worden, de horeca en het klein-en-middenbedrijf met alles wat er mee samenhangt met de grond gelijk gemaakt worden, het basis- en voortgezet onderwijs in chaos ten ondergaan, mogen de zwakste en meest kwetsbare leerlingen op onoverbrugbare achterstand worden gezet of zoekraken, maar moet de KLM blijven vliegen. Betaald met belastinggeld van de juichende voetbalsupporter.

Dat Femke-Louise, met haar ongetwijfeld beperkte intelligentie, bij Jinek als prooi werd stukgereten en opgevoerd aan Gommers en andere intellectuele types, doet niets af aan de grote onvrede onder de gewone burgers. De burger die zich realiseert dat ie voor de zoveelste keer geslachtofferd wordt door de autoriteiten en als irrelevant wordt weggezet in de grote visioenen van bestuurders en politici. En het is de domheid en ignorantie van politici en bestuurders die denken dat men deze onvrede onder het volk domweg kan negeren. Men hoeft niet ver in de geschiedenis terug te gaan om te weten dat het juist deze onvrede onder het volk – of moet ik volkswoede zeggen – is, die maatschappijen radicaal heeft veranderd, koningen en keizers heeft verdreven en tsaren en hun families in hun eigen bloed heeft doen verdrinken. Het zou onze politici en bestuurders sieren als zij notie namen van deze onvrede en enige compassie laten blijken uit hun beleid. En als ze dit niet uit oogpunt van beschaafdheid op kunnen brengen, dan toch op zijn minst uit lijfsbehoud.

Overigens vraag ik me af of de intelligentie van Terpstra die van Femke-Louise ver overstijgt. De studie geneeskunde is hiervoor geenszins een garantie, en de medisch specialistische opleiding – waartoe ik de huisartsgeneeskunde ook reken – al evenmin. Het is iets waarvan ik elke dag opnieuw tijdens mijn werk als neuroloog getuige ben. Ik denk dat Piet Vroon de werkelijkheid dicht benaderde toen hij stelde dat het academisch onderwijs zich nog het best liet kenschetsen als ZULO (Zeer Uitgebreid Lager Onderwijs). Men zegt wel eens dat de halfwaardetijd van een universitaire opleiding ongeveer vijf jaar bedraagt en dat men na deze termijn de helft van het geleerde vergeten is. Ik denk zelf dat deze halfwaardetijd van vijf jaar iets heel anders representeert, en wel dat ik na deze termijn de helft van alle onzin die mij als student door de strot werd geduwd godzijdank weer vergeten ben. Deze gedachte gaat mij soms door het hoofd als ik weer een patiënt met een verwijzing ”Hoofdpijn?” op het spreekuur krijg en blijkt dat deze al twintig jaar de hele apotheek aan paracetamol, NSAID’s, tramadol en als het even meezit ook nog een snufje opiaten, leeg vreet (”Nee dokter, ik bedoel niet paracetamol, dat neem ik inderdaad ook, maar panadol, daarvan slik ik ook nog een stuk of zes tabletten per dag), iets waarover met geen letter in de verwijzing wordt gesproken. Het is het resultaat van bijna 10 jaar academische en post-academische opleiding, iets waar ook Terpstra in een ver verleden aan werd blootgesteld. Ik wil dan nog wel eens plagerig in de brief schrijven dat ik verwijzer vriendelijk suggereer de ”hoofdklacht nog eens grondig te exploreren”, op zoek naar de ”vraag achter de vraag”.

Ik vraag me dan ook af welke intellectuele voorsprong Terpstra heeft op Femke Louise dank zij deze tien jaar hooggekwalificeerde academische en postacademische opleiding. Ik stel in ieder geval vast dat Terpstra zich niet realiseert dat wij als dokters in het beste geval alleen kwantitatief verschillen van de alternatieve geneeskunde, de anti-vaxxers, de complotdenkers en de anti-intellectuelen, en maar zeer beperkt kwalitatief.

Wie de discussie en de veelheid aan kritische publicaties over de DSM-V enigszins heeft gevolgd, realiseert zich dat hier niets wetenschappelijks te beleven valt, dat we in essentie qua diagnostiek in de psychiatrie niets verder zijn dan tweehonderd jaar geleden, en dat het alleen gaat om de gecondenseerde consensus van vermeende deskundigen, allen met vele conflicterende belangen, en in ieder geval het belang om zichzelf onmisbaar te maken en de wachtkamers gevuld te houden. Het aantal diagnosen in de DSM-V is sinds de DSM I niet minder dan exponentieel gestegen. De ”epidemie” van ADHD, autisme, maar ook diagnosen als misofonie en ”gecompliceerde rouw” waarin variaties in menselijk gedrag en weinig voorkomende vormen van menselijk gedrag gepathologiseerd en gemedicaliseerd worden heeft niets met objectiviteit, waarheid of wetenschap te maken. Dan schrapen we al vijftig jaar aan baarmoedermonden, en pletten we al meer dan dertig jaar borsten zonder ook maar het geringste bewijs dat de sterfte er significant door daalt. Verder noem ik nog even zijdelings de behandeling van virale infecties met antibiotica en het veelvuldig knippen van neusamandelen en tonsillen, als voorbeelden van het feit dat wij als medici zelf in grote mate hebben bijgedragen aan kwakzalverij en pseudogeneeskunde. Om nog maar te zwijgen over de ellende die we niet zelden met de beste bedoelingen veroorzaken. Het is maar een korte opsomming, maar me dunkt dat we in onze eigen geneeskundige kringen hier en daar nog wel wat de snoeien en op te ruimen hebben aan zinloze overdaad.

Niet dat Terpstra hier iets van begrijpt. Slagter schrijft er niets over, op Twitter beperkt Terpstra zich tot zijn eigen knusse zeepbubbeltje, en als hem hier op Medisch Contact al eens iets tegen beter weten in wordt gevraagd, beticht hij de vrager van stalking.

Zie ook: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/artsen-kritisch-in-brandbrief-over-coronamaatregelen.htm.

En als zelfs zijn wetenschapsvriendinnetje Alietta Jonkers niets zinnigs uit haar twitterpennetje weet te toveren, hoe zou Terpstra het dan moeten weten?

Terpstra is niets meer dan een pretentieuze en badinerende wanna-be van een beschaafde intellectueel, die niets anders produceert dan een door een overmaat aan conserveermiddel verpeste, veel te lang bewaarde, smakeloze en stinkende anti-alles-wat-iets-anders-vindt wetenschap-uit-blik.

Ik zou Terpstra dan ook willen adviseren om de door hemzelf gepredikte volgzaamheid en burgerlijke gehoorzaamheid te gaan praktiseren, hem hoogstpersoonlijk aangeraden door de de hoogste baas van dit land:

”Gewoon effe je bek houden.”